Szkoła Podstawowa w Białobokach
MENU
Aktualności
O szkole
Historia szkoły
Pracownicy szkoły
Samorząd uczniowski
Rada Rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Konsultacje dla rodziców
Wykaz podręczników
Galeria

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018:

przewodniczący – GABRIELA DRABIK
z- ca przewodniczącego – MARTA SOLARZ
skarbnik – JULIA SOCHA

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej w Białobokach tworzą uczniowie klas IV-V.
Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów szkoły i jednym z jej organów - ściśle współpracuje z: Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców.
Zachęca uczniów do jak najlepszego wypełniania obowiązków szkolnych, dbałości o właściwą atmosferę nauki i pracy.
Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku.
Są to następujące zagadnienia:
I. Rozwijanie samorządności:
1. Opracowywanie planu pracy SU
2. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „SU informuje”.
3. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.
4. Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach.
5. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
6. Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.
7. Systematyczne spotkania RSU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków
II. Akcje charytatywne:
1. Udział w akcjach” Pomóż i Ty”.
2. Włączenie się do akcji „Góra Grosza” oraz według zgłoszeń.
III. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.
IV. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:
1. Dyskoteka andrzejkowa.
2. Wieczór kolęd.
3. Zabawa karnawałowa.
4. Pierwszy dzień wiosny.
5. Dzień Dziecka i Sportu
6. Dyskoteki szkolne
V. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów:
1. Konkurs na najpiękniejszy wiersz o swojej miejscowości.
2. „Boże Narodzenie – złączeni tradycją,”- najpiękniejsze życzenia świąteczne.
3. Najzabawniejsza kartka walentynkowa.
4. Konkurs na najpiękniejszą pisankę i wielkanocny stroik .
5. Konkurs plastyczny, muzyczny i literacki „Wiosna w poezji i sztuce”
6. „Dla Ciebie Mamo – konkurs na najpiękniejszy wiersz.
VI. Obchody rocznic narodowych:
1. Święto Niepodległości.
2. Rocznicy Konstytucji 3 Maja.