Szkoła Podstawowa w Białobokach
MENU
Aktualności
O szkole
Historia szkoły
Pracownicy szkoły
Samorząd uczniowski
Rada Rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Konsultacje dla rodziców
Wykaz podręczników
Galeria

Szkoła

1. Szkoła w Białobokach istnieje od 1887r. Od 1981r. była sześcioklasową szkołą podstawową, od 1 września 2017r. jest szkołą ośmioklasową.
2. Na pieczęci używana jest nazwa:
„Szkoła Podstawowa w Białobokach”
3. Szkoła jest szkołą publiczną.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gać.
Organem nadzorującym szkołę jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
5. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat.
6. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje oddział przedszkolny oraz klasy I – VIII.
7. Obwód szkolny obejmuje wieś Białoboki.
8. Adres szkoły – 37-207 Gać, Białoboki 160
9. Telefon: 16 641 14 79
10. Adres mailowy: bialoboki@autograf.pl
11. Strona internetowa: spbialoboki.gac.pl